Vizyon

 

Balkan Araştırmaları Merkezi – Derneği Balkanlar’dan hareketle bölge ve dünya insanının birbirini anlamasına ve barış içinde yaşamasına katkı sağlamak, Balkanlar’ın kültürel ve entelektüel birikimini dünyaya duyurmak amacında olan bir kuruluştur. Dolayısı ile genelde tüm dünya özelde ise Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında entelektüel bir köprü işlevi sağlamak.

Balkan Araştırmaları Merkezi – Derneği ir gönüllü hareket olarak politika üstü olup hiç ir ülke, kurum ve kuruluşa doğrudan veya dolaylı angaje değildir.