Misyon

 
  • Balkanlar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını, yaşatılmasını sağlamak,
  • Balkanlar ile ilgili kitap, gazete, dergi, bröşür, afiş gibi her türlü yayın, ses ve görüntü kaynaklarının yer aldığı bir ihtisas kitaplığı ile arşiv oluşturmak,
  • Balkanlar ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası bilgi şöleni, kongre, konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklere düzenlemek, destek olmak ve katılmak,
  • Balkanlar ile ilgili olarak belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayınlayan ve u alan üzerinde çalışan bilim adamları ve araştırmacıları desteklemek ve onların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,
  • Balkanlar ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
  • Balkanlar ile ilgili hazırlanacak yazılı ve görsel basın-yayın programlarına bilimsel destek sağlamak,
  • Yurtiçi ve yurtdışında Balkanlar ile ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme düzenlemek,
  • Balkanlar hakkında halkı bilgilendirmek